Καθηγητές

Καθηγητές

κατάλογοι Καθηγητών του Ελληνικού Ωδείου

Το Ελληνικό Ωδείο διαθέτει εκτελεστικό όργανο που αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και το Ακαδημαϊκό Προσωπικό. Εκτελεστικός Διευθυντής όλων των Τομέων είναι ο εκάστοτε Διευθυντής Σπουδών.
Ενημερωθείτε εδώ για τους βασικούς καθηγητές, στελέχη των Τμημάτων, Μέλη του Ακαδημαικού Προσωπικού του Ελληνικού Ωδείου.

Log in

via social media to browse our alumni catalogues 

 

Facebook Login
create an account