Κατηγορίες


Ετήσιες ή Προαγωγικές

 • Χειμερινές
 • Διεξάγονται στο τέλος του Α' εξαμήνου (Ιανουάριος - Φεβρουάριος). Δικαίωμα έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει ολόκληρο έτος φοίτησης στην τάξη.

 • Θερινές
 • Διεξάγονται στο τέλος του Β' εξαμήνου (Μάιος-Ιούνιος). Δικαίωμα έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει ολόκληρο έτος φοίτησης στην τάξη.

 • Συμπληρωματικές
 • Διεξάγονται στην αρχή του σχολικού έτους (Σεπτέμβριος - Οκτώβριος). Δικαίωμα έχουν οι σπουδαστές που δεν έλαβαν μέρος στις Χειμερινές ή Θερινές εξετάσεις.

ετήσιες ονομάζονται οι εξετάσεις για την αλλαγή τάξης στο αυτό επίπεδο
προαγωγικές ονομάζονται οι εξετάσεις για την αλλαγή επιπέδου φοίτησης
επίπεδα φοίτησης Προκαταρκτική - Κατωτέρα - Μέση - Ανωτέρα

Γενικών Μαθημάτων

Διεξάγονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους. Δικαίωμα έχουν οι σπουδαστές που έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ύλη του γενικού μαθήματος.

 • Εισαγωγικές
 • Διεξάγονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους. Δικαίωμα έχουν οι σπουδαστές που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις στα αντίστοιχα γενικά μαθήματα, αλλά δεν έχουν πιστοποιηθεί μέσω εξετάσεων.

Δοκιμαστικές Απολυτηρίων

Διεξάγονται σε όλες τις εξεταστικές περιόδους.

 • Οι Προκριματικές εξετάσεις σκοπό έχουν τον έλεγχο των δεξιοτήτων του σπουδαστή, της αρτιότητας του προγράμματος, της πληρότητας του ρεπερτορίου, για τη συμμετοχή του στις απολυτήριες Πτυχιακές εξετάσεις. Δικαίωμα έχουν οι σπουδαστές που φοιτούν στο τελευταίο έτος του επιπέδου Ανωτέρας και διεξάγονται το αργότερο έξι μήνες πριν τις Πτυχιακές εξετάσεις.
 • Οι εξετάσεις Δεξιοτεχνίας σκοπό έχουν τον έλεγχο των δεξιοτήτων του σπουδαστή, της αρτιότητας του προγράμματος, της πληρότητας του ρεπερτορίου, την τεχνική επάρκεια και τη μουσικότητα για τη συμμετοχή του στις απολυτήριες Διπλωματικές εξετάσεις. Δικαίωμα έχουν οι σπουδαστές που φοιτούν στο τελευταίο έτος του επιπέδου Ανωτέρας και διεξάγονται το αργότερο έξι μήνες πριν τις Διπλωματικές εξετάσεις.

Απολυτήριες

Διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο (Ιανουάριος & Ιούνιος)

 • Πτυχιακές
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σπουδαστές που έχουν λάβει μέρος με επιτυχία στις Προκριματικές εξετάσεις και στις εξετάσεις Γενικών Μαθημάτων που αντιστοιχούν στο Τμήμα τους.
 • Διπλωματικές
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι σπουδαστές που έχουν λάβει μέρος με επιτυχία στις εξετάσεις Δεξιοτεχνίας και στις εξετάσεις Γενικών Μαθημάτων που αντιστοιχούν στο Τμήμα τους.

Κατατακτήριες

Διεξάγονται στην αρχή του σχολικού έτους. Δικαίωμα έχουν υποψήφιοι σπουδαστές που έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και επιθυμούν τη συνέχιση των σπουδών τους στο Ελληνικό Ωδείο.

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account