Δίδακτρα - Τέλη


Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθεί το Ελληνικό Ωδείο το ακαδημαϊκό έτος (επίπεδο ανωτέρας) ή το σχολικό έτος (βασικές μουσικές σπουδές) αποτελείται από δύο πεντάμηνα, Σεπτέμβριος – Ιανουάριος, Φεβρουάριος - Ιούνιος (αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες διδασκαλίας σε κάθε Τμήμα στην ενότητα Διδασκαλία)

1. ο σπουδαστής εγγράφεται στο πρώτο ή στο δεύτερο πεντάμηνο
2. ο σπουδαστής κατά την εγγραφή του σε ένα Τμήμα, οφείλει να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τα δίδακτρά του
3. τα δίδακτρα του Τμήματος είναι ετήσια με δυνατότητα καταβολής έως και δέκα μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο
4. το κόστος των γενικών μαθημάτων του Τμήματος είναι ετήσιο και επιπρόσθετο των διδάκτρων του με εφάπαξ καταβολή Εξαιρούνται όσα υπό προϋποθέσεις προσφέρονται δωρεάν *
5. το Ελληνικό Ωδείο, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα δίδακτρα και τα τέλη, όπου κρίνεται αναγκαίο

Log in

via social media to browse our alumni catalogues 

 

Facebook Login
create an account