Δίδακτρα - Τέλη


Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ακολουθεί το Ελληνικό Ωδείο το ακαδημαϊκό έτος (επίπεδο ανωτέρας) ή το σχολικό έτος (βασικές μουσικές σπουδές) αποτελείται από δύο πεντάμηνα, Σεπτέμβριος – Ιανουάριος, Φεβρουάριος - Ιούνιος (αναγράφονται αναλυτικά οι ώρες διδασκαλίας σε κάθε Τμήμα στην ενότητα Διδασκαλία)

1. ο σπουδαστής εγγράφεται στο πρώτο ή στο δεύτερο πεντάμηνο
2. ο σπουδαστής κατά την εγγραφή του σε ένα Τμήμα, οφείλει να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τα δίδακτρά του
3. τα δίδακτρα του Τμήματος είναι ετήσια με δυνατότητα καταβολής έως και δέκα μηνιαίες δόσεις από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο
4. το κόστος των γενικών μαθημάτων του Τμήματος είναι ετήσιο και επιπρόσθετο των διδάκτρων του με εφάπαξ καταβολή Εξαιρούνται όσα υπό προϋποθέσεις προσφέρονται δωρεάν ή με εκπτωτική τιμή *
5. το Ελληνικό Ωδείο, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα δίδακτρα και τα τέλη, όπου κρίνεται αναγκαίο

Δίδακτρα 2023 - 2024 (τα ποσά είναι ετήσια)

 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο junior) 630,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο προκαταρκτικής) 880,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο κατωτέρας) 1.100,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο μέσης) 1.490,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (επίπεδο ανωτέρας) 1.940,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας Διεύθυνση Ορχήστρας 1.940,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας Διεύθυνση Χορωδίας 1.940,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας Musical Theater 3.750,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (Professional) 2.400,00 €
 • Βασικές Σπουδές (Ωδική - Αρμονία - Ενοργάνωση) 1.100,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (Αντίστιξη - Φούγκα) 1.490,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (Σύνθεση) 1.940,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο junior) 630,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο προκαταρκτικής) 880,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο κατωτέρας) 1.100,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο μέσης) 1.490,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (επίπεδο ανωτέρας) 1.940,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (Professional) 2.400,00 €
 • Σύνθεση / Μουσική Τεχνολογία 1,940,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο junior) 630,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο προκαταρκτικής) 880,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο κατωτέρας) 1.100,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο μέσης) 1.320,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (επίπεδο ανωτέρας) 1.690,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο junior) 630,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο προκαταρκτικής) 880,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο κατωτέρας) 1.100,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο μέσης) 1.320,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (επίπεδο ανωτέρας) 1.690,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο junior) 630,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο προκαταρκτικής) 880,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο κατωτέρας) 1.100,00 €
 • Βασικές Σπουδές (επίπεδο μέσης) 1.320,00 €
 • Σπουδές Ανωτέρας (επίπεδο ανωτέρας) 1.690,00 €
 • Στιχουργική & Μελοποιία 1.690,00 €
 • Γενικά Μαθήματα
 • The Hellenic Conservatory Youth Orchestra hcyo δωρεάν ***
 • Γενικά Μαθήματα (ομαδικό) 275,00 € (έκαστο)
 • Μουσική Δωματίου 520,00 €
 • Θεωρία - Σολφέζ (ομαδικό) 85,00 € εκπτωτική τιμή *
 • Αρμονία - Σολφέζ (ομαδικό) 85,00 € εκπτωτική τιμή *
 • Θεωρία - Σολφέζ (ατομικό) 880,00 €
 • Αρμονία - Σολφέζ (ατομικό) 880,00 €
 • Υποχρεωτικό Πιάνο (ατομικό) 880,00 €
 • Συνοδεία Πιάνου (ατομικό) 520,00
 • Μουσικά Σύνολα Σύγχρονης - Μοντέρνας Μουσικής 275,00 €
 • Ορχήστρα Σύγχρονης - Jazz Μουσικής 275,00 €
 • Μικτή Χορωδία 200,00 €
 • Παιδική Χορωδία 120,00 €
 • Εκπτώσεις - Παροχές

* Διατηρείται πρόγραμμα εκπτωτικών διδάκτρων στα γενικά μαθήματα (Θεωρία - Σολφέζ) για σπουδαστές επιπέδων Προκαταρκτικής & Κατωτέρας, καθώς και στα γενικά μαθήματα (Αρμονία - Σολφέζ) για σπουδαστές επιπέδου Μέσης. Μια πρωτοβουλία του Ελληνικού Ωδείου που προτρέπει και επιτρέπει την ολοκληρωμένη μουσική εκπαίδευση των σπουδαστών από την αρχή των σπουδών τους, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση

** Διατηρείται πρόγραμμα εκπτωτικών διδάκτρων του τομέα Βυζαντινής Μουσικής. Είναι μια προσπάθεια του Ελληνικού Ωδείου να στηρίξει και να αναδείξει την ελληνική μουσική παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό

*** Διατηρείται πρόγραμμα δωρεάν φοίτησης για τη συμμετοχή στην Ορχήστρα "The Hellenic Conservatory Youth Orchestra hcyo". Είναι μια προσπάθεια του Ελληνικού Ωδείου να στηρίξει την εκπαίδευση και να αναδείξει τους νέους ταλαντούχους μουσικούς

1. το Ελληνικό Ωδείο σε περίπτωση απρόβλεπτης οικονομικής δυσχέρειας συμπαραστέκεται στους σπουδαστές και στις οικογένειές τους εξετάζοντας τη δυνατότητα για έκπτωση των διδάκτρων (είναι αναγκαία η προσκόμιση των ανάλογων αποδεικτικών εγγράφων)
2. ειδικές τιμές διδάκτρων και ευκολίες σε σπουδαστές ανέργους, παιδιά ανέργων ή μέλη πολύτεκνων οικογενειών
3. προσαρμοσμένες τιμές για σπουδαστές που επιλέγουν να εγγραφούν με καθεστώς μειωμένης φοίτησης (όπου αυτό είναι εφικτό)
4. μειωμένες τιμές για τους σπουδαστές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν σεμινάρια ή master classes που πραγματοποιούνται στο Ελληνικό Ωδείο
5. δυνατότητα έως 12 άτοκες δόσεις με πληρωμή των ετησίων διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας
6. καταβάλλεται ένα δικαίωμα εγγραφής ανά οικογένεια
7. σε περίπτωση που ο σπουδαστής παρακολουθεί περισσότερα του ενός τμήματα, καταβάλλει μόνο ένα δικαίωμα εγγραφής

 • Διάφορα Τέλη
 • Δικαίωμα Εγγραφής (ανά έτος) 40,00 €
 • Βεβαίωση (αναλυτική φοίτηση) 15,00 € / ανά αντίτυπο (αφορά σπουδαστές εγγεγραμμένους την τρέχουσα ή σε μια από τις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές)
 • Βεβαίωση Αποφοίτησης 0,00 € (δωρεάν για το χρονικό διάστημα που δεν έχει εκδοθεί ο τίτλος σπουδών)
 • Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις 30,00 € / ανά αντίτυπο

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account