ελεύθερα μαθήματα

Ελεύθερα μαθήματα ή εξατομικευμένα προγράμματα σπουδών (ρεπερτόριο)

Αναγνωρίζοντας ότι κάθε σπουδαστής έχει μοναδικό τρόπο μάθησης και μοναδικές ικανότητες, το Ελληνικό Ωδείο προσφέρει ατομικά μαθήματα σχεδιασμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους στόχους του. Τα μαθήματα καλύπτουν όλα τα είδη της μουσικής, ενώ η διδασκαλία πραγματοποιείται από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές.

Τα ελεύθερα μαθήματα είναι ανοιχτά σε όλες τις ηλικίες και τα επίπεδα. Οι καταρτισμένοι δάσκαλοι και καθηγητές μας προσαρμόζουν τα μαθήματα στις ανάγκες κάθε σπουδαστή, ώστε ο καθένας να μπορεί να προχωρήσει επιτυχώς με τους δικούς του ρυθμούς.

Πλεονεκτήματα εξατομικευμένων προγραμμάτων σπουδών:

  • Οι εγγραφές γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αφού δεν υπάρχει περιορισμός για κατοχύρωση δικαιώματος συμμετοχής σε επίσημες εξετάσεις.
  • Οι εξετάσεις δεν είναι υποχρεωτικές.
  • Οι ώρες μαθημάτων και ο ρυθμός μάθησης του κάθε σπουδαστή δεν καθορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες αλλά από τις προσωπικές του ανάγκες και στόχους, που διαμορφώνονται σε συνεργασία με τον καθηγητή του.
  • Οι οικονομικές υποχρεώσεις δεν είναι ετήσιες και διαμορφώνονται σύμφωνα με το πρόγραμμα που επιλέγει ο σπουδαστής.

Πρέπει όμως να είναι ξεκάθαρο ότι οι σπουδαστές των ελεύθερων μαθημάτων δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημες εξετάσεις για Πτυχίο ή Δίπλωμα, εκτός και αν αποφασίσουν να εγγραφούν στο επίσημο πρόγραμμα του ωδείου.
Παράλληλα, δεν παραγνωρίζεται η ανάγκη των σπουδαστών μας για συνάντηση και γνωριμία με άλλους σπουδαστές με τους οποίους μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια, επομένως, των σπουδών τους, έχουν την ευκαιρία να μάθουν ο ένας από τον άλλον και να ανταλλάξουν ιδέες μέσα από συνεργασίες, με στόχο συναυλίες και ομαδικές παρουσιάσεις.

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account