Βυζαντινή Μουσική

Σπουδές Ανωτέρας

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα

Στόχος του προγράμματος

Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές τους στη Βυζαντινή Μουσική και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ψαλτική και να πλαισιώσουν ως επαγγελματίες βυζαντινές χορωδίες, αναλόγια Ιερών Ναών, να εργαστούν σε θρησκευτικούς οργανισμούς, σε πολιτιστικούς θεσμούς και φορείς, ως καθηγητές στη σχολική και ωδειακή εκπαίδευση καθώς και σε μουσικούς εκδοτικούς οίκους που ειδικεύονται σε θέματα θρησκευτικής μουσικής.

Οι γνώσεις που παρέχονται στο σπουδαστή αφορούν την εξέλιξη και την ανάπτυξή του ως επαγγελματία και ως άτομο, καλλιεργώντας τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που του είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα.

Ο βασικός κορμός του προγράμματος που διδάσκεται είναι γενικού προσανατολισμού και περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικά θέματα, κυρίως όσον αφορά την ανάγνωση της βυζαντινής σημειογραφίας και την ιστορία της βυζαντινής μουσικής, με έμφαση στην παρακαταθήκη των μεγάλων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελοποιών. Παράλληλα ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να εκπαιδευτεί στην τέχνη της ψαλτικής και στον πλούτο των ποικιλματικών τεχνικών του καλοφωνικού μέλους.

Διάρκεια του προγράμματος

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης, στο επίπεδο ανωτέρας, για την απόκτηση του πτυχίου και του διπλώματος της Βυζαντινής Μουσικής είναι τρία ακαδημαϊκά έτη (Έτος 3ο, Έτος 4ο, Έτος 5ο) μετά την ολοκλήρωση των βασικών μουσικών σπουδών και βασική προϋπόθεση είναι η κατοχή απολυτηρίου λυκείου.
Για τους κατόχους πτυχίου Βυζαντινής, η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση του διπλώματος είναι δύο ακαδημαϊκά έτη.

Κατά τη διάρκεια του κάθε έτους, ο σπουδαστής διδάσκεται την προκαθορισμένη ύλη και στο τέλος του έτους συμμετέχει στις αντίστοιχες εξετάσεις.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Ο σπουδαστής εγγράφεται στο 1ο έτος επιπέδου ανωτέρας (Έτος 3ο), έχοντας ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές του, μετά από επιτυχή συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις. Σπουδαστής που έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, μετά από επιτυχή συμμετοχή του σε κατατακτήριες εξετάσεις μπορεί να εγγραφεί έως και στο τρίτο έτος του επιπέδου (Έτος 5ο).

Διδασκαλία

Στο Ελληνικό Ωδείο η εκπαίδευση στη Βυζαντινή Μουσική είναι εξατομικευμένη και ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον καθηγητή του. Το πλήρες ακαδημαϊκό έτος, από το Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο, περιλαμβάνει 34 εβδομαδιαία ατομικά μαθήματα διάρκειας 50 λεπτών.
Εκτός αυτού, ο σπουδαστής διευρύνει το πεδίο της πρακτικής μουσικής του εκπαίδευσης παρακολουθώντας και μια σειρά από γενικά μαθήματα.

Γενικά Μαθήματα

Ο σπουδαστής έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα γενικών μαθημάτων των βασικών μουσικών σπουδών, υποχρεούται να παρακολουθήσει τα ακόλουθα γενικά μαθήματα, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη συμμετοχή του στις απολυτήριες εξετάσεις:

 • Θεωρία ΙΙΙ
 • Σολφέζ ΙΙΙ
 • το πλήρες έτος περιλαμβάνει 22 εβδομαδιαία μαθήματα, διάρκειας 45 λεπτών για κάθε ένα από τα παραπάνω
Διαβάστηκε 1591 φορές
 • All
 • Βυζαντινή Μουσική
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Βυζαντινή Μουσική
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Βυζαντινή Μουσική

Log in

For Friends only 

Facebook Logincreate an account