Ψαλτική

Σπουδές Ανωτέρας

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

Στόχος του προγράμματος

Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές τους στην Ψαλτική και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με την ψαλτική και να πλαισιώσουν ως επαγγελματίες βυζαντινές χορωδίες, αναλόγια Ιερών Ναών, να εργαστούν σε θρησκευτικούς οργανισμούς, σε πολιτιστικούς θεσμούς και φορείς, ως καθηγητές στη σχολική και ωδειακή εκπαίδευση καθώς και σε μουσικούς εκδοτικούς οίκους που ειδικεύονται σε θέματα θρησκευτικής μουσικής.

Οι γνώσεις που παρέχονται στο σπουδαστή αφορούν την εξέλιξη και την ανάπτυξή του ως επαγγελματία και ως άτομο, καλλιεργώντας τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που του είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα.

Ο βασικός κορμός του προγράμματος που διδάσκεται είναι γενικού προσανατολισμού και περιλαμβάνει εκπαίδευση σε θεωρητικά θέματα, κυρίως όσον αφορά την ανάγνωση της βυζαντινής σημειογραφίας και την ιστορία της βυζαντινής μουσικής, με έμφαση στην παρακαταθήκη των μεγάλων βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελοποιών. Παράλληλα ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει την Ψαλτική Τέχνη, δια ζώσης όπως αυτή μεταλαμπαδεύεται δια μέσου των αιώνων από τον δάσκαλο στον μαθητή.

Διάρκεια του προγράμματος

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης, στο επίπεδο ανωτέρας, για την απόκτηση του πτυχίου της Ψαλτικής είναι δύο ακαδημαϊκά έτη (Έτος 3ο, 4ο) μετά την ολοκλήρωση των βασικών μουσικών σπουδών.

Κατά τη διάρκεια του κάθε έτους, ο σπουδαστής διδάσκεται την προκαθορισμένη ύλη και στο τέλος του έτους συμμετέχει στις αντίστοιχες εξετάσεις.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Ο σπουδαστής εγγράφεται στο 1ο έτος επιπέδου ανωτέρας (Έτος 3ο), έχοντας ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές του, μετά από επιτυχή συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις. Σπουδαστής που έχει τις απαιτούμενες γνώσεις, μετά από επιτυχή συμμετοχή του σε κατατακτήριες εξετάσεις μπορεί να εγγραφεί στο 2ο έτος επιπέδου ανωτέρας (Έτος 4ο).

Διδασκαλία

Στο Ελληνικό Ωδείο η εκπαίδευση στην Ψαλτική είναι εξατομικευμένη και ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον καθηγητή του. Το πλήρες ακαδημαϊκό έτος, από το Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο, περιλαμβάνει 34 εβδομαδιαία ατομικά μαθήματα διάρκειας 50 λεπτών.
Εκτός αυτού, ο σπουδαστής διευρύνει το πεδίο της πρακτικής μουσικής του εκπαίδευσης παρακολουθώντας και μια σειρά από γενικά μαθήματα.

Γενικά Μαθήματα

Ο σπουδαστής έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα γενικών μαθημάτων των βασικών μουσικών σπουδών, υποχρεούται να παρακολουθήσει τα ακόλουθα γενικά μαθήματα, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη συμμετοχή του στις απολυτήριες εξετάσεις:

 • Τυπικό
 • Ιστορία Εκκλησιαστικής Μουσικής
 • Λειτουργική
 • Υμνολογία
 • το πλήρες έτος περιλαμβάνει 22 εβδομαδιαία μαθήματα, διάρκειας 45 λεπτών για κάθε ένα από τα παραπάνω
Διαβάστηκε 1610 φορές
 • All
 • Βυζαντινή Μουσική
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Βυζαντινή Μουσική
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Βυζαντινή Μουσική

Log in

For Friends only 

Facebook Logincreate an account