Παραδοσιακή Μουσική

Ο τομέας της Παραδοσιακής Μουσικής μελετά την πρωτοτυπία, την πολυπλοκότητα και την ιδιαιτερότητα της γλώσσας των μουσικών παραδόσεων. Η δυσκολία αλλά και η πρόκληση στη μελέτη της παραδοσιακής μουσικής έγκειται στην προφορική της διάδοση, που την καθιστά διαρκώς μεταλλασσόμενη.
Οι σπουδαστές αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες σε παραδοσιακά όργανα και μελετούν συνθέσεις, συνήθως άγνωστων δημιουργών, που εμφανίζονται στις τοπικές κοινότητες και ανάγονται σε προηγούμενους αιώνες. Η διδασκαλία της Παραδοσιακής Μουσικής επιτρέπει στους σπουδαστές να κατανοήσουν τους τρόπους με τους οποίους το είδος αυτό διαπερνά τον πολιτισμό μας και σχετίζεται με εμάς ως άτομα. Τα κείμενα των τραγουδιών έχουν ιδιαίτερη φιλολογική και λαογραφική αξία, αφού καθρεφτίζουν τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες αναπτύχθηκαν.

 

Το Ελληνικό Ωδείο είναι προσανατολισμένο στη διαμόρφωση ενός δημιουργικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η πρόσβαση στη μουσική και την αισθητική αγωγή να είναι προσιτή σε όλους. Προσεγγίζοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία την Παραδοσιακή Μουσική προσφέρει διάφορα προγράμματα σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες. Τα προγράμματα αυτά τονίζουν την ποικιλομορφία των διάφορων μουσικών μορφών και πολιτισμικών παραδόσεων, που μπορεί να είναι διαφορετικές για κάθε τοπική κοινωνική ομάδα.

Καριέρα & Ευκαιρίες Απασχόλησης...

Η συνολική εμπειρία των σπουδαστών του Ελληνικού Ωδείου συνεισφέρει στην επιτυχημένη προσπάθεια εύρεσης εργασίας. Ειδικευόμαστε στην προετοιμασία των σπουδαστών μας για την έναρξη της καριέρας τους, όχι μόνο κατά την αποφοίτησή τους αλλά και στα μετέπειτα χρόνια της ζωής τους. Η προώθηση της απασχόλησης ενσωματώνεται στην εκπαιδευτική εμπειρία των σπουδαστών.

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων Παραδοσιακής Μουσικής έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε παραδοσιακά μουσικά σύνολα, σε πολιτιστικούς θεσμούς και φορείς, σε γραφεία οργάνωσης εκδηλώσεων, σε λαογραφικά ιδρύματα αλλά και ως καθηγητές στη σχολική και ωδειακή εκπαίδευση.

end faq

 • All
 • Έγχορδα
 • Κρουστά
 • Πνευστά
 • Τραγούδι
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Κρουστά
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Πνευστά
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Τραγούδι

Log in

For Friends only 

Facebook Logincreate an account