Σαντούρι

Σπουδές Ανωτέρας

Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο

Στόχος του προγράμματος

Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές τους στην Παραδοσιακή Μουσική (ειδικότητα Σαντούρι) και επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μουσική ερμηνεία και να πλαισιώσουν ως επαγγελματίες παραδοσιακά μουσικά σύνολα, να εργασθούν σε λαογραφικά ιδρύματα, σε γραφεία οργάνωσης εκδηλώσεων, να διδάξουν ως δάσκαλοι στη σχολική και ωδειακή εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα αφορά την ελληνική μουσική παράδοση στις παραδοσιακές και εκσυγχρονισμένες μορφές της. Οι γνώσεις που παρέχονται στο σπουδαστή αφορούν κυρίως στην ερμηνεία (performance). Το ρεπερτόριο, είναι προσαρμοσμένο στις ικανότητες και δεξιότητες του κάθε σπουδαστή με βασικό προσανατολισμό αφενός τη γενική μόρφωση αλλά και τη βελτίωση των ικανοτήτων αποκωδικοποίησης του μουσικού κειμένου και αφετέρου την εξέλιξη και την ανάπτυξή του ως καλλιτέχνη και ως άτομο καλλιεργώντας τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που του είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη επαγγελματική πραγματικότητα.
Τα ειδικά αυτά μαθήματα είναι υψηλών απαιτήσεων στο επίπεδο της δεξιοτεχνίας αλλά και της μουσικής καλλιέργειας και ευαισθησίας. Συνοδεύονται από γενικά μαθήματα που στόχο έχουν να ολοκληρώσουν τις μουσικές γνώσεις.

Διάρκεια του προγράμματος

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο επίπεδο ανωτέρας για την απόκτηση του πτυχίου Παραδοσιακής Μουσικής είναι δύο έτη μετά την ολοκλήρωση των βασικών μουσικών σπουδών.

Κατά τη διάρκεια του κάθε έτους ο σπουδαστής διδάσκεται την προκαθορισμένη ύλη και στο τέλος του έτους συμμετέχει στις αντίστοιχες εξετάσεις και επιπρόσθετα σε αξιολόγηση με τη μορφή ανοικτής συναυλίας.

Προϋποθέσεις εγγραφής

Ο σπουδαστής εγγράφεται στο 1ο έτος επιπέδου ανωτέρας, έχοντας ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές του, μετά από επιτυχή συμμετοχή του στις αντίστοιχες εξετάσεις. Υποψήφιος σπουδαστής που έχει τις απαιτούμενες γνώσεις μπορεί να εγγραφεί στο 1ο έτος επιπέδου ανωτέρας, μόνο μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις.

Διδασκαλία

Στο Ελληνικό Ωδείο η εκπαίδευση στο Σαντούρι είναι εξατομικευμένη και ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον καθηγητή του. Το πλήρες έτος, από το Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο περιλαμβάνει 34 εβδομαδιαία ατομικά μαθήματα διάρκειας 65 λεπτών.
Εκτός αυτού, ο σπουδαστής διευρύνει το πεδίο της πρακτικής μουσικής του εκπαίδευσης παρακολουθώντας και μια σειρά από γενικά μαθήματα.

Γενικά Μαθήματα

Ο σπουδαστής έχοντας ολοκληρώσει το πρόγραμμα γενικών μαθημάτων των βασικών μουσικών σπουδών, υποχρεούται να παρακολουθήσει τα ακόλουθα γενικά μαθήματα, τα οποία πρέπει να ολοκληρώσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν τη συμμετοχή του στις απολυτήριες εξετάσεις:

 • Ιστορία Παραδοσιακής Μουσικής
 • Μουσικά Σύνολα Ι, ΙΙ
 • το πλήρες έτος περιλαμβάνει 22 εβδομαδιαία μαθήματα, διάρκειας 45 λεπτών για κάθε μάθημα
Διαβάστηκε 2557 φορές
 • All
 • Έγχορδα
 • Κρουστά
 • Πνευστά
 • Τραγούδι
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Έγχορδα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Κρουστά
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Πνευστά
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές σπουδές
  Read More
  • Τραγούδι

Log in

For Friends only 

Facebook Logincreate an account