Σύγχρονη - Τζαζ Μουσική

Ο τομέας Σύγχρονης - Τζαζ Μουσικής του Ελληνικού Ωδείου παρέχει υψηλή εξειδίκευση και είναι σχεδιασμένος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σημερινού ερμηνευτή σύγχρονης και τζαζ μουσικής. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα προσανατολισμένο στην πρακτική εξάσκηση, όπου οι σπουδαστές αφιερώνουν τον περισσότερο χρόνο τους σε ατομικά μαθήματα, στα μικρά σύνολα και την ατομική άσκηση. Παράλληλα, υπάρχει προσεκτικός σχεδιασμός και για τη θεωρητική τους κατάρτιση.

Η ύλη των γενικών μαθημάτων περιλαμβάνει τις διαφορετικές πτυχές της σύγχρονης και της τζαζ μουσικής, την ιστορία, τη μεταγραφή, την ανάλυση, τα σύγχρονα ζητήματα και τη σύνθεση. Για τους σπουδαστές η σχέση τους με τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση είναι στο επίκεντρο της ανάπτυξης της προσωπικής «φωνής» τους και προσέγγισης. Για το λόγο αυτό ένα σημαντικό σκέλος των ενοτήτων σύνθεσης διατρέχει τα τελευταία έτη του προγράμματος. Όλες οι συνθέσεις σπουδαστών μπορούν να παρουσιαστούν στη σκηνή και να συμπεριληφθούν στο ρεπερτόριο των γκρουπ.

Ένας από τους κεντρικούς στόχους του προγράμματος είναι να προωθηθούν οι συνθέτες & μουσικοί της τζαζ στον επαγγελματικό χώρο.

Πραγματοποιούνται επίσης σεμινάρια που παρέχουν συμβουλές για το πώς γίνεται η διαχείριση μιας ελεύθερης σταδιοδρομίας στη μουσική, καλύπτοντας θέματα όπως η οικονομική διαχείριση, η δημοσιότητα και η προώθηση εκδηλώσεων, οι αιτήσεις στους χρηματοδοτικούς οργανισμούς κ.ά..

 • All
 • Κιθάρα Μπάσο
 • Κρουστά
 • Πλήκτρα
 • Πνευστά
 • Σύνθεση Μουσική Τεχνολογία
 • Τραγούδι
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Σύνθεση Μουσική Τεχνολογία
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Σύνθεση Μουσική Τεχνολογία
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Κιθάρα Μπάσο
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Κιθάρα Μπάσο
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Κιθάρα Μπάσο
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Κιθάρα Μπάσο
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Κιθάρα Μπάσο
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Κρουστά
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Πλήκτρα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Πλήκτρα
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Πνευστά
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Πνευστά
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Πνευστά
 • {tab Σπουδές Ανωτέρας|blue} Τίτλος Σπουδών: Πτυχίο - Δίπλωμα Στόχος του προγράμματος Απευθύνεται σε σπουδαστές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις βασικές μουσικές
  Read More
  • Τραγούδι

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account