Πρόεδρος

Μήνυμα του Προέδρου

Το Ελληνικό Ωδείο, επηρεασμένο από την επιστημονική έρευνα που αναδεικνύει τη ζωτική σημασία της μουσικής και των τεχνών στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και πάντοτε με σεβασμό στην πολιτιστική του κληρονομιά και ιστορία, έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από φιλόδοξες και πρωτοποριακές αλλαγές, δίνοντας το έναυσμα για να πραγματοποιηθούν σημαντικές τομές στην εκπαίδευση.

Προσεγγίζουμε με ευαισθησία και προσοχή την τέχνη, μια ζωτικής σημασίας δραστηριότητα όσο και η επιστήμη, η οποία αγγίζει σφαίρες δράσης που η επιστήμη δεν μπορεί να φτάσει.

Με την εκπαίδευση που δίνουμε στους σπουδαστές μας, προσπαθούμε να τους καταστήσουμε κοινωνούς των διαφορετικών αισθητικών της τέχνης διά μέσου των αιώνων μέχρι την εποχή μας αλλά και των τάσεων που προαναγγέλλονται και εμφανίζονται σήμερα δυναμικά στο προσκήνιο.

Πεποίθησή μας είναι ότι η διαδικασία της εξερεύνησης είναι πολλές φορές πιο πολύτιμη από το προϊόν της, αφού η καλλιτεχνική δραστηριοποίηση των νέων θα μπορούσε να αποτελεί και αρχή μιας ευρύτερης αναμόρφωσης που οδηγεί στην αφύπνιση των συνειδήσεων και στην ανάληψη υψηλότερου επιπέδου δραστηριοτήτων.

Αφήνοντας μεγαλύτερα περιθώρια στις ατομικές προτιμήσεις των σπουδαστών μας, διευρύνουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, προσφέροντας τις δυνατότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη νέων δυναμικών προγραμμάτων εκπαίδευσης για όλους.

Ανδρέας Παρασκευόπουλος
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account