Εφαρμοστέο Δίκαιο

Όροι Χρήσης του hcma.gr

Εισαγωγή
Εγγραφή
Κανόνες Δεοντολογίας
Προσωπικά Δεδομένα

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί όροι

  • 4.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης του hcma.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
  • 4.2. Οποιαδήποτε ρύθμιση των παρόντων Όρων Χρήσης καταστεί αντίθετη προς το νόμο, μετατρέπεται αυτομάτως στην πλησιέστερη ερμηνευτικά έγκυρη ρήτρα, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • 4.3. Το παρόν, από κοινού με τις «οδηγίες χρήσης» και του «όρους πρόσβασης (login)» στο hcma.gr, αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Ωδείου και του hcma.gr αφενός και του μέλους του Ιστότοπου αφετέρου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

    Καμία τροποποίηση των παρόντων Όρων Χρήσης, των οδηγιών χρήσης και των όρων πρόσβασης, δε θα ισχύει και δεν θα λαμβάνεται υπόψη, παρά μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί κατά τον οριζόμενο ανωτέρω στην εισαγωγή των παρόντων Όρων Χρήσης τρόπο (τροποποίηση από το Ελληνικό Ωδείο, ανάρτηση τους στον Ιστότοπο (ως κωδικοποιημένο κείμενο με τους ίδιους τίτλους «Όροι Χρήσης», «Οδηγίες Χρήσης» και «Είσοδος / Login» αντιστοίχως) και ενημέρωση των μελών μέσω e-mail για τις γενόμενες τροποποιήσεις, προσθαφαιρέσεις και αλλαγές), ή εναλλακτικώς, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Log in

via social media to browse our alumni catalogues   

Facebook Login

create an account